درباره و تماس با ما

مهدی اشرف زاده

سلام و سلامتی نثارتان، مهدی اشرف زاده هستم.

 

تخصص های من:

دكتري استراتژيك

رياست يوگا خراسان رضوی

رياست گردشكري ورزشی خراسان رضوی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز رسانه نوین

دبیر هیات ورزش های همگانی مشهد

مربی ومدرس

نجمه دریادل

سلام نجمه دریادل هستم.

 

رشد کنیم و متفاوت باشیم

 

تخصص های من:

رییس کمیته یوگا شهر مشهد هستم…

مدرس و مربی یوگا و ذهن آگاهی هستم…

مدرس رشد و بهبود ارتقا فردی هستم…

خیلی خوشحالم در این وبسایت می توانم حال افراد زیادی را خوب کنم.

راه های ارتباطی با رشدوی

 

شماره جهت پیام در تلگرام: 09304351880

شماره حساب های تیم رشدوی

بانک ملی

شماره کارت: 1386 9364 9974 6037

شماره حساب: 0111396560004

به نام : نجمه دریادل