وبینار رایگان آشنایی با دوره روشهای مطالعه و‌تندخوانی منطبق بر سیستم مغز و اعصاب

دوره روشهای مطالعه و‌تندخوانی | مسیر رشد

وبینار رایگان آشنایی با دوره روشهای مطالعه و‌تندخوانی منطبق بر سیستم مغز و اعصاب

اطلاعات کلی :

 تاریخ شروع:  سه شنبه 99/۹/11

 زمان: عصر ساعت 17

 تاریخ شروع:  سه شنبه 99/۹/11

 زمان: صبح ساعت ۱۰

مدت زمان وبینار 2 ساعت می باشد

 تاریخ شروع:  یکشنبه 99/۹/16

 زمان: عصر ساعت 17

 تاریخ شروع:  پنجشنبه 99/۹/13

 زمان: عصر ساعت 16

مدرس:  دكتر مهدي اشرف زاده

19

وبینار رایگان آشنایی با دوره روشهای مطالعه و‌تندخوانی منطبق بر سیستم مغز و اعصاب

امروز با توجه به حجم بالای تولید علم و اطلاعات دیگر سیستم مطالعه مدرسه ای پاسخگوی مطالعه کتابها و‌مقالات نیست و‌ما نیز بایدبا سرعت بیشتر و منطبق بر استانداردهای جهانی و بر اساس یافته دانشمندان مطالعه نماییم.

با شرکت در این وبینار رایگان:

آشنایی با روش مطالعه هفت تیر
آشنایی اینکه چرا کتاب نمیخوانیم و نظام باورها
مسیر عصبی
ساعت یادگیری مغز
قوانین تندخوانی و زمانبندی مرور
مایندمپ چیست و‌چگونگی ترسیم آن
بادوره تندخوانی آشنا می شوند
روش مطالعه هفت تیر را بیان میکنیم